Zapraszam do internetowej galerii, w której prezentuję obrazy i rysunki 
mojego autorstwa. Inspiracją dla tych prac była postać Ojca Świętego Jana Pawła II.
Niektóre spośród przedstawionych obrazów były prezentowane na ogólnopolskiej 
wystawie "Dziękujemy za Twą obecność, Ojcze Święty" we Włocławku,
część znajduje się w zbiorach prywatnych lub pozostaje moją własnością.
 
Zajmuję się także malarstwem ściennym (polichromie), projektowaniem wnętrz 
sakralnych, witraży oraz konserwacją dzieł sztuki.
    
o autorze
kontakt
Modlitwa I
Modlitwa II
Modlitwa III
Modlitwa IV
Droga
Ojciec Święty
Ojciec narodów
Modlitwa
galeria
Leon Michna
Modlitwa V